لیست اخبار صفحه :0
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه ی دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی آقای دکتر ماکان شالچی زاده خامنه پور با عنوان " بررسی موارد اختلال بویایی ناگهانی و علل احتمالی همراه در استانهای شمالی ایران همزمان با اپیدمی پنومونی مرتبط با بیماری (covid 19) در اسفند 98 و فروردین 99" در تاریخ 1400/7/7 به راهنمایی آقای دکتر شادمان نعمتی و آقای دکتر علی فقیه حبیبی در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی برگزار شد و پایان نامه ی ایشان با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.

وبینار کشوری منییر در سال 1399
وبینار کشوری منییر در سال 1399

وبینار کشوری منییر در سال 1399

وبینار گاید لاین جدید تشخیص و درمان بیماری منییر در 13 بهمن ماه سال 99 ،ساعت یازده تا چهارده - دارای امتیاز بازآموزی معادل امتیاز برنامه های حضوری ویژه متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ،پزشکان عمومی ،پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده ،کارشناس ارشد و کارشناسی شنوایی شناسی برگزار میشود.

تصویب دبیرخانه ثبت چند مرکزی بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تصویب دبیرخانه ثبت چند مرکزی بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

اعطای مجوز دبیرخانه ثبت چند مرکزی بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزراتخانه به مرکز تحقیقات بیماری های بینی، سینوس، گوش و قاعده جمجمه گیلان، به ریاست دکتر شادمان نعمتی صورت گرفت.

آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400