لوگو
پرچم

اخبار اختصاصی

برگزاری همایش ملی بیماری منییر و ثبت آن در اردیبهشت ماه 1401

برگزاری همایش ملی بیماری منییر و ثبت آن در اردیبهشت ماه 1401

1400/12/16
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

1400/10/18
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

1400/09/27
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

1400/09/07
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

1400/07/12
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)

1400/05/12
بازدید از کوهورت سالمندی صومعه سرا در تاریخ 1400/05/5

بازدید از کوهورت سالمندی صومعه سرا در تاریخ 1400/05/5

1400/05/12
وبینار کشوری منییر در سال 1399

وبینار کشوری منییر در سال 1399

1399/11/08
اولین همایش

اولین همایش "بیماری منییر و ثبت ملی آن" در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1398/07/17
انعقاد تفاهم نامه حامی(اسپانسری) همایش

انعقاد تفاهم نامه حامی(اسپانسری) همایش

1398/06/31
فراخوان جذب نیروهای طرحی در قالب برنامه جذب دستیاران پژوهشی

فراخوان جذب نیروهای طرحی در قالب برنامه جذب دستیاران پژوهشی

1398/06/27
سمینار یک روزه بیماری منییر و تازه های آن همراه با امتیاز باز آموزی در روز 11 مهر 1398 در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزاری می گردد

سمینار یک روزه بیماری منییر و تازه های آن همراه با امتیاز باز آموزی در روز 11 مهر 1398 در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزاری می گردد

1398/05/20
بازدید از محل اجرای طرح کوهورت صومعه سرا

بازدید از محل اجرای طرح کوهورت صومعه سرا

1398/02/04
تصویب دبیرخانه ثبت چند مرکزی بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تصویب دبیرخانه ثبت چند مرکزی بیماری منییر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

1398/02/04
انعقاد تفاهم‌نامه  همکاری دبیرخانه ثبت ملی بیماری منییر با دپارتمان گوش،گلو، بینی و جراحی سرو گردن و مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه ثبت ملی بیماری منییر با دپارتمان گوش،گلو، بینی و جراحی سرو گردن و مرکز تحقیقات شنوایی و گفتاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1397/05/07
انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص همکاریهای علمی و پژوهشی مشترک

انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص همکاریهای علمی و پژوهشی مشترک

1397/04/28
آرشیو
آرشیو
آرشیو