اعضای داخلی مرکز تحقیقات 

دکتر شادمان نعمتی

جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سر و گردن
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و رییس مرکز تحقیقات

 nemati@gums.ac.ir :Email

لینکcv 

لینک سامانه علم سنجی

 

 

 


 

دکتر میر محمد جلالی

جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سر و گردن
   استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو موسس و معاون مرکز تحقیقات

 

 Email:mmjalali@Gmail.com

      لینک cv

 

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر زهرا دلیلی

متخصص رادیولوژی فک و صورت 
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email: zahradalili@yahoo.com

لینک CV 

لینک سامانه علم سنجی

دکتر عالیا صابری

متخصص نورولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email: a_saberi@gums.ac.ir

لینکcv

دکتر احسان کاظم نژاد

دکترای آمار حیاتی
دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email: kazem_eh@yahoo.com

لینکcv

لینک علم سنجی 

دکتر علی فقیه حبیبی

جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سر و گردن
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

Email:Dr.faghih.habibi@Gmail.com

لینک cv

 
 

سرکار خانم دکتر سودابه حدادی

متخصص بیهوشی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 لینک علم سنجی 

 

 

جناب آقای دکتر علی مجتهدی

PHD میکروب شناسی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 لینک علم سنجی 

دکتر فتانه بخشی

متخصص آموزش و ارتقاء سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

Email: f.bakhshi@gums.ac.ir

هدیه رمضانی

کارشناس ارشد علوم تغذیه

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات

 

محقق و پژوهشگر

 Email:hediehr1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

 

ردیف

اعضا

تخصص

1

جناب آقای دکتر رحمت اله بنان

لینک علم سنجی 

دانشیار، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن     

2

جناب آقای دکتر میر محمد جلالی

لینک علم سنجی 

                  استاد، فلو شیپ نورواتولوژی                                     

3

جناب آقای دکتر شادمان نعمتی

لینک علم سنجی 

                    استاد، فلو شیپ نورواتولوژی                                     

4

سرکارخانم دکتر زهرا دلیلی کاجان

لینک علم سنجی 

استاد، پرتونگاری دهان، فک و صورت

5

سرکار خانم دکتر عالیا صابری

لینک علم سنجی 

دانشیار،  مغز و اعصاب

6

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد

لینک علم سنجی 

دانشیار، آمار زیستی

7

جناب آقای دکتر علی فقیه حبیبی

 لینک علم سنجی 

دانشیار، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن    

8

جناب آقای دکتر علی مجتهدی

 لینک علم سنجی 

دانشیار، میکروب شناسی

9

جناب آقای دکتر رضا جعفری شکیب

 لینک علم سنجی 

دانشیار، ایمنی شناسی پزشکی

10

سرکار خانم دکتر زهرا عطر کار روشن

 لینک علم سنجی 

دانشیار، آمار زیستی

11

سرکار خانم دکتر آزاده متولیان

 لینک علم سنجی 

استادیار، داروشناسی

12

سرکار خانم دکتر سودابه حدادی

 لینک علم سنجی 

دانشیار، بیهوشی

 13

 سرکار خانم دکتر سویل نصیر محترم 

لینک علم سنجی

 متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

14

سرکار خانم دکتر ملیحه اکبرپور

 لینک علم سنجی 

استادیار، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن    

15

سرکار خانم دکتر پگاه علیزاده پهلوان

 

دکترای حرفه ای، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن    

16

سرکار خانم دکتر مریم اکبری

 لینک علم سنجی 

استادیار، گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن    

17

سرکار خانم دکتر فتانه بخشی

 لینک علم سنجی 

استادیار، آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

18

سرکار خانم دکتر الهه بزرگ زاده

دکترای تخصصی، شیمی تجزیه

 19

سرکار خانم هدیه رمضانی

کارشناس ارشد،  علوم تغذیه

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400