اهداف و چشم انداز مرکز تحقیقات

 

چشم انداز (VISION)

 پیشرو در انجام پژوهش های کاربردی و پیشگام در شاخص های تولید علم و کارآفرینی

ماموریت(MISSION)

ارایه مطلوبترین خدمات پژوهشی و آموزشی به ذینفعان در حیطه ی بیماریهای بینی،سینوس، گوش و قاعده جمجمه با هدف مشارکت و ارتقا در بهبود سلامت جامعه و بالابردن موقعیت علمی دانشگاه

و در این مسیر به اصول و ارزشهای ذیل معتقدیم:

  تکیه بر ارزش ها و مبانی دینی و فرهنگی

احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوع

اصول حرفه ای گرایی

دانایی محوری و تکیه بر خلاقیت و نوآوری

استفاده از پژوهش های کاربردی و فنآورانه

هماهنگی درون بخشی

کار گروهی و همکاری های بین بخشی و چند سازمانی

پاسخگوئی به نیازهای در حال تغییر جامعه براساس اصول آینده پژوهی

    وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی

 اهداف کلان مرکز

  G1. توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه "بیماریهای بینی،سینوس،گوش و قاعده جمجمه"

   G2. انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه

   G3. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط و انتشار آنها

   G4. بهبود ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی مرکز و تربیت محققین

   G5. توسعه همکاری های بین بخشی  با مراکز تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی

    G6. توسعه امکانات و استفاده بهینه از امکانات موجود استان و کشور

    G7. توسعه فضای فیزیکی مرکز

   G8 . تلاش در جهت استقلال ردیف بودجه ای

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400