گروه

گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن

          تلفن              

 33225242 (013)

فاکس

 33225242 (013)

ایمیل

          entrc@gums.ac.ir            

ent_rc@yahoo.com  

آدرس  
 

رشت- خیابان امام خمینی- خیابان 17 شهریور- بالاتر از دادگستری- مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)- مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

Affiliation مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی، گروه گوش، حلق، بینی و جراحی سرو گردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400