1- بررسی رابطه شدت رینوسینوزیت پولیپوئید مزمن با شدت آسم در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی رازی و امیرالمومنین(ع) شهر رشت. مجری طرح: دکتر عبدالرحیم کوشا

2- بررسی اثر فراوانی آواستین بر رشد سلولهای اپی تلیال پولیپ بینی در شرایط آزمایشگاهی.مجری طرح:دکتر شادمان نعمتی

3- بررسی فراوانی سوش های باکتریایی وقارچی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن بعداز عمل جراحی سینوس مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان رشت. مجری طرح:دکتر شادمان نعمتی.

4- بررسی علائم بالینی و پاراکلینیکی و پیش آگهی بیماران مبتلا برینوسینوزیت مزمن با و بدون پولیپ بینی برروی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت .مجری طرح: دکتر میرمحمد جلالی.

5- ارزیابی ریسک فرایندهای منتخب بخش اورژانس گوش، گلو و بینی مرکز آموزشی - درمانی امیرالمونین با روش تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت.مجری طرح:فاطمه نظام دوست.

6- مقایسه اثر آزیترومایسین و کلاریترومایسین در کنترل عود علائم سینوزیت مزمن پس از عمل جراحی اندوسکوپی سینوس در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین رشت . مجری طرح: دکتر علی فقیه حبیبی.

7- بررسی اثر آدنوئیدکتومی/تونسیلکتومی بر عملکرد قلبی بر اساس شاخص های اکوکاردیوگرافی در کودکان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) رشت در سال 1390- مجری طرح: دکتر رحمت اله بنان

8- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی –شنوایی سنجی ناشنوایان شهر رشت. مجری طرح:دکتر شادمان نعمتی.

9- مقایسه فراوانی کمبود ویتامین در کودکان مبتلا به عفونت حاد گوش میانی با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین شهر رشت در سال 1394. مجری طرح:دکتر هوشنگ گرامی

10- بررسی وضعیت تشخیص بویایی بیماران مبتلا به پارکینسون در رشت- سال 1395.مجری طرح: دکتر میرمحمد جلالی.

11-مقایسه دو برش و Inverted-V از نظر اسکار پس از رینوپلاستی باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) رشت در سال 95-1394. مجری طرح: دکتر علی فقیه حبیبی.

12-بررسی کارآیی داروی دکسمدتومدین تزریقی  در میزان خونریزی وکیفیت  فیلد جراحی در بیمارانی که تحت جراحی آندوسکوپی سینوس  در مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع) رشت در سال  1395 قرار می گیرند. مجری طرح: دکتر سودابه حدادی.

13-بررسی فراوانی اجسام خارجی گوش،گلو، بینی، راههای هوایی و گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)  از سال 84-94. مجری طرح: دکتر علی فقیه حبیبی.

14-بررسی مقایسه ای ساختاری، میکروبی و ایمونو هیستوشیمیایی پلاک تیمپانواسکلروز و آترواسکلروز.مجری طرح: دکتر شادمان نعمتی
بررسی فراوانی جهش های ژن Gjb2در ناشنوایان و کم شنوایان غیر سندرمی انجمن ناشنوایان رشت.مجری دکتر شادمان نعمتی،
دکتر پروانه کشاورز

بررسی اثربخشی درمان وزوز گوش به صورت منفرد با فلوکسیتین و ترکیبی از فلوکسیتین با داروی آلپرازولام.مجری دکتر عالیا صابری

بررسی اثر رادیوفرکوانسی برشاخص های میکروب شناسی و تغییرات هیستولوژیک لوزه ها در بیماران مبتلا به عفونت مزمن و مقاوم لوزه ای تحت جراحی الکتیو تانسیلکتومی.مجری دکتر شادمان نعمتی

 
 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400