مجله

 
 

نویسندگان

  عنوان مقاله

(لینک)
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان : دوره 10 , شماره 40-39 ، پاییز و زمستان 1380  رحمت اله بنان
سید رحمان موسوی
علی رحمانی
 
تاثیر ساکشن ترشحات گوش میانی قبل از گذاشتن لوله تهویه بر وضعیت شنوایی بیماران مبتلا به اوتیت مدیا همراه با افیوژن 

مجله علوم پزشکی ایلام، دوره چهاردهم، شماره اول، بهار 1385

میر محمد جلالی، عبدالرحیم کوشا، سید جمال هاشمی، کامبیز فرقان پرست، حمیدرضا کریمی

بررسی شیوع قارچ در کشت مایع میانی بیماران مبتلا به اوتیت میانی سروز در بیمارستان امیرالمومنین رشت طی سالهای 83 و84

 مجله علوم پزشکی گیلان، دوره دوازدهم، شماره 47، پاییز 1382
 رحمت اله بنان
روزبه بنان
گزارش 20 موردگرانولومای
انتوباسیون

 

مجله علوم پزشکی تهران، تیر 1386

شادمان نعمتی، منوچهر امیری دوان، مجید جمشیدی، عالیا صابری، علیرضا مجلسی

نتایج تستهای شنوایی سنجی در 53 بیمار با کری حسی عصبی ناگهانی- آیا می توان برای درمان الگوریتمی ارائه داد؟

مجله علوم پزشکی گیلان، دوره شانزدهم شماره 62، تابستان 1386

هوشنگ گرامی، عبدالرحیم کوشا

بررسی فراوانی نسبی فاکتورهای همراه پولیپ در بیماران تحت عمل پولیپکتومی در بیمارستان امیرالمومنین(ع)رشت

مجله علوم پزشکی گیلان، دوره شانزدهم شماره 63، پاییز 1386

میر محمد جلالی، عبدالرحیم کوشا

تاثیر سیپروفلوکساسین موضعی در پیشگیری از اتوره زودرس پس از گذاشتن گرومت در اوتیت میانی سروز

مجله علوم پزشکی گیلان، دوره هجدهم شماره 69، بهار 1388

میر محمد جلالی، آبتین حیدرزاده، نینا علوی

بررسی رضایت بیماران و پزشک از جا اندازی بسته شکستگی بینی

مجله علوم پزشکی گیلان، دوره هجدهم شماره 70، تابستان 1388

هوشنگ گرامی، رحمت اله بنان، کامبیز فرقان پرست، شهریار دادگری، هادی سرمست، روزبه بنان، مرجان گرامی سرشت

تعیین محدوده نرمال بویایی در ساکنین شهرستان رشت با استفاده از یک آزمون طراحی شده برای منطقه

مجله طبیب شرق، دوره 11، شماره 3، پاییز 1388

سودابه حدادی، حسین خوشرنگ، شیده مرزبان، میر محمد جلالی، سعید خرم نیا، حامد حسن زاده

مقایسه اثر اندانسترون-دگزامتازون، متوکلوپرامید-دگزامتازون و اندانسترون-نرمال سالین در کاهش تهوع و استفراغ بعد از جراحی گوش میانی

دو فصلنامه پژوهش در آموزش علوم  پزشکی؛ شماره 12، بهار وتابستان 89

شادمان نعمتی، عالیا صابری، آبتین حیدرزاده

پروفشنالیزم (حرفه ای گری) پزشکی و آموزش آن به دانشجویان

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛  دوره 19, شماره 74, تابستان 1389

شادمان نعمتی، شیده مرزبان، نسیم کوشا، حسن کرداری

شکستن لوله تراکئوستومی و افتادن به داخل برونش: گزارش یک عارضه ناشایع و مروری کامل بر متون

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛  دوره 19, شماره 76, زمستان 1389

عالیا صابری، شادمان نعمتی

یافته های MRI در بیماران دچار کری حسی عصبی ناگهانی.

مجله پژوهش در آموزش پزشکی؛  دوره دوم, شماره 2, پاییز و زمستان 1389

حسین خوشرنگ، محمد حقیقی، ماهدخت طاهری, شادمان نعمتی, رضا عرفانی

دیدگاه دستیاران رشته های تخصصی در مورد روش ارزشیابی مهارت های علمی با مشاهده مستقیم (DOPS) در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛  دوره 20, شماره 78، تابستان 1390

اسماعیل عسکری، شادمان نعمتی، علی اکبر صادقی

گزارش یک مورد بیماری کی کوچی – فوجی موتو

مجله علوم پزشکی رازی, دوره 18, شماره 87, شهریور1390

شادمان نعمتی، عبدالرحیم کوشا، رحمت اله بنان،میر محمد جلالی، هوشنگ گرامی، احسان کاظم نژاد، نسیم کوشا، فتانه بخشی

نتایج تونسیلوتومی با رادیوفرکانس در بزرگسالان مبتلا به تونسیلیت راجعه

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛  دوره 20، شماره 79،  پائیز 1390

سید ابراهیم نقوی، شادمان نعمتی، اسماعیل عسکری، رضا جعفری شکیب، عبدالرحیم کوشا،رحمت اله بنان، نعمت اله عراقی، فتانه بخشی

بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و اوتیت میانی مزمن چرکی

مجله دانشکده پزشکی اصفهان؛ سال بیست و نهم، شماره 161، هفته اول دی ماه 1390

عالیا صابری، شادمان نعمتی، احسان کاظم نژاد، عبدالرحیم کوشا، رضا جعفری شکیب، محمد باقر مالکی

بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن

مجله علوم پزشکی رازی، دوره 18، شماره 92، بهمن 1390

رحمت اله بنان، میر محمد جلالی، آبتین حیدرزاده، سید مجتبی مهرداد، رضوان روحی سفید مزگی، فتانه بخشی

اثرات دیس لیپیدمی بر روی کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛  دوره 21, شماره 81، بهار 1391

میر محمد جلالی، ساقی موسوی، ساغر فاطمی، رحمت اله بنان

مقایسه دگزامتازون با ترانکسامیک اسید بر میزان ادم و اکیموز بعد از عمل رینوپلاستی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان؛ دوره 14، شماره 1 (پی در پی41)، بهار 1391

عالیا صابری، رحمت اله بنان، سید ابراهیم نقوی، حمیدرضا حاتمیان، شادمان نعمتی، احسان کاظم نژاد، داریوش پوریزدانپناه

کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 55، شماره 1، بهار 1391

هوشنگ گرامی، شادمان نعمتی، عالیا صابری، سید ابراهیم نقوی، احسان کاظم نژاد، علی اکبر صادقی، مرجان گرامی سرشت

بررسی تاثیر داروهای کاربامازپین و اکسکاربازپین بر وزوز گوش

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ سال شانزدهم، شماره 2، تابستان 1391

رحمت اله بنان، شادمان نعمتی، احمد علیزاده، احسان کاظم نژاد، حسن کرداری، فتانه بخشی

مقایسه سونوگرافیک ضخامت پوست نوک بینی بیماران رینوپلاستی در دو روش با و بدون جراحی

  مجله علمی پزشکی قانونی،سال 16،دوره3،تابستان1391
دکتر شادمان نعمتی - دکتر هوشنگ گرامی - دکتر حسین رضایی - دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک -
دکتر عباس مینوی
 بررسی اندوسکوپیک واریاسیون های آناتومیک سینوس اسفنویید، ناحیه سلا
 و هیپوفیز در اجساد بالغ پزشکی قانونی رشت

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛
دوره 22

شماره88

شادمان نعمتی،دکتر عبدالرحیم کوشا، دکتر هوشنگ گرامی، دکتر سولماز خراسانی مقدم، دکتر سهیل سلطانی پور، فاطمه ستوا، فتانه بخشی

تاثیر تمرین ورزشی اوروفارنکس - لینگولا در درمان خروپف اولیه

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

دوره 23/شماره 23/1393 
دکتر شادمان نعمتی - دکتر مجید نصیری - دکتر عبدالرضا مدقالچی- دکتر رضوان روحی –مقداد نصیری 

مقایسه نتایج داکریوسیستورینوستومی آندوسکوپی با داکریوسیستورینوستومی خارجی در انسداد اکتسابی مجرای اشکی

شنوایی سنجی/1393

 

شادمان نعمتی،رسول پناهی،عبدالرحیم کوشا،علی فقیه حبیبی ،معصومه پستادست 

 

ویژگی های پاسخ شنوایی برانگیخته ساقه مغزدر افراد دچار وز وز مزمن با آستانه شنوایی هنجار وبدون وز وز  

 

مجله مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی/1392

 

عالیا صابری،دکتر شادمان نعمتی،صبا فخریه اصل،آبتین حیدرزاده ،علی فهیمی 

 

آموزش حرفه ای گری پزشکی ونقش الگویی استادان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دیدگاه دستیاران این دانشگاه 

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان /1391

 

شادمان نعمتی،رحمت اله بنان،احسان کاظم نژاد،هما موحدی،فرزانه طراوت 

 

بررسی مراقبت های بعد از تراکئوستومی در بیمارستان های شهر رشت 

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان /1393

 

شادمان نعمتی،میر محمد جلالی،احسان کاظم نژاد،فتانه بخشی،هیلا فرخ پی

 

ارتباط سرگیجه با رینوپلاستی 

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان/1393

 

هوشنگ گرامی،سید محمد آقاجان پور

مروری بر آزمون های نوین تشخیص ارزیابی عملکرد بویایی

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان /1393.

 

میر محمد جلالی،رحمت اله بنان،مسلم واحدی پور

یافته های گوشی وشنوایی سنجی در بیماران با نقص ایمنی اکتسابی

 

پژوهش درآموزش علوم پزشکی/1392

         

ربابه سلیمانی،میر محمد جلالی،رضا احمدی

 

نگرش دانشجویان مقطع بالینی رشته پزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درباره طب مکمل جایگزین  

 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان /1393  عالیا صابری،شادمان نعمتی،پویا پور افشار  یافته های بالینی ،دموگرافی وپاراکلینیکی سرگیجه های مرکزی ومحیطی
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان/بهار94

 رحمت الله بنان ،  عبدالرحیم کوشا ،  شادمان نعمتی، سیدمحمد قریشی نژاد ،  احسان کاظم نژاد

رضایت بیماران از جراحی سپتوپلاستی و انطباق با نتایج تست رینومانومتری

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان / بهار94

 میر محمد جلالی، هوشنگ گرامی،شادمان نعمتی،  ارسلان داداشی،  رحمت اله بنان، زهرا کریمی، احسان کاظم نژاد،معصومه پستادست،فتانه بخشی

بررسی اختلالات شنوایی در سالمندان مناطق روستایی شهرستان رشت
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان / تابستان94  هوشنگ گرامی، عبدالرحیم کوشا سید محمد آقاجان پور،  احسان کاظم نژاد
 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان / تابستان94 ربابه سلیمانی، میرمحمد جلالیمقایسه رابطه سبک‌های مقابله‌ای با میزان موفقیت تحصیلی در نوجوانان با و بدون اختلال شنوایی
 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان / مهر94 فرحناز جوکار، آبتین حیدرزاده ، مهرناز اصغرنژاد، سهیل سلطانی‌پور،میرمحمد جلالی ، مریم مرادیارزیابی کیفیت چکیده مقاله‌های کارآزمایی شاهد‌دار تصادفی در مجله‌های علمی- پژوهشی ایران با استفاده از فهرست بازبینی CONSORT 
 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم/1395
رحمت اله بنان ، شادمان نعمتی ، ارسلان داداشی ، عالیا صابری ، زهرا کریمی ، معصومه پستادست 
فتانه بخشی ، هدیه رمضانی ، فاطمه نظام دوست
 
 

1395/مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 

دکتر هوشنگ گرامی، دکتر رحمت اله بنان، دکتر  شادمان نعمتی ، دکتر علی اکبر فلاحی، دکتر علی مجتهدی، دکتر سهیل سلطانی پور، هدیه رمضانی

بررسی فراوانی نسبی رینوسینوزیتهای قارچی آلرژیک در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی درشهررشت

 

 

فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی /1395

میر محمد جلالی، مینو یغمایی،آبتین حیدر زاده

 

بررسی عوامل موفقیت دستیاران رشته های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در آزمون دانشنامه طی سال­های  1392-1384

 
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان/1395  

میر محمد جلالی، شاهین کوه منایی، ربابه سلیمانی، سعید تیزنو، مریم اکبری

بررسی اختلالات شنوایی- تعادلی در کودکان دچار دیابت قندی نوع یک

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400