میزان حق التحقیق پژوهشگران برای فعالیت های پژوهشی طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه از تاریخ 93/6/19
 
 

میزان حق التحقیق پژوهشگران برای فعالیتهای پژوهشی

مرتبه علمی

حق التحقیق (به ازای هر ساعت)

استاد

300000 ریال

دانشیار

250000 ریال

استادیار

200000 ریال

مربی

150000 ریال

دکترای حرفه‌ای

100000 ریال

کارشناس ارشد

80000 ریال

کارشناس

60000 ریال

کاردان

40000 ریال

 
توجه: میزان حق التحقیق هر پژوهشگر و کمک پژوهشگر نمی بایست در سال از 70 ساعت به ازای هر طرح تجاوز نماید.
 
 
 
 
 
فرم تایید عنوان طرح تحقیقاتی-پایان نامه از کتابخانه مرکزی- رزیدنتی
فرم تایید عنوان طرح تحقیقاتی-پایان نامه از کتابخانه مرکزی- اینترنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 12 مهر 1400